- Reklama -události
- Reklama -události
Rady a NávodyČo všetko potrebujete vedieť o preprave tovaru do 3,5t

Čo všetko potrebujete vedieť o preprave tovaru do 3,5t

Špedícia organizuje prepravu pre domáci a medzinárodný obchod. Zabezpečuje logistiku toho, ako sa bude tovar presúvať a skladovať počas tranzitu, a úzko spolupracuje s dovozcami a vývozcami, aby sa ubezpečili, že všetky colné odbavenia a iná dokumentácia sú na mieste.

Aj keď špeditérska firma tovar fyzicky nepremiestňuje, je to nákladovo efektívny spôsob, ako dostať produkty na trh, najmä pre tých, ktorí vyvážajú veľké objemy. Špedičná spoločnosť pôsobí ako sprostredkovateľ medzi podnikmi a prepravnými spoločnosťami a môže využiť svoju sieť dôveryhodných prepravných služieb na získanie výhodných ponúk za prepravné poplatky.

Špeditérske spoločnosti sú odborníkmi na prepravu tovaru, ktorými jednotlivé podniky nemusia byť. Dovozcom a vývozcom šetria hodiny, ktoré by im zabralo vybaviť si všetky potrebné dokumenty, poplatky a poistenie. Spoločnosti môžu tiež ťažiť z odborných znalostí špeditérov o pravidlách a predpisoch rôznych krajín týkajúcich sa dovozu a vývozu. Špedícia zabezpečuje aj prepravu tovaru do 3,5 tony, ktorá sa hlavne preváža hlavne nákladnými vozidlami.

Globálna integrácia výrobných a spotrebiteľských trhov prichádza s neustálym rastom objemu medzinárodnej prepravy – pandémia ovplyvnila tento trend len krátkodobo. Udržiavanie dodávateľských reťazcov si vyžaduje koordinovanú interakciu medzi všetkými druhmi dopravy: leteckou, námornou a pozemnou nákladnou dopravou. Akú úlohu v tom zohráva cestná nákladná preprava a aké výhody a výzvy prináša?

Porovnanie druhov nákladnej dopravy

Jednotlivé druhy dopravy majú svoje základné vysvetlenie už vo svojich názvoch: námorná preprava sa prepravuje loďou po oceánoch a vodných cestách, letecká preprava lietadlom a pozemná preprava po pevnej zemi. Tá sa ďalej rozlišuje na železničnú nákladnú dopravu a cestnú nákladnú dopravu.

Každý z týchto spôsobov prepravy tovaru má svoje výhody a nevýhody. Lode môžu prepravovať najväčšie objemy nákladu a veľmi objemný alebo ťažký tovar, ale tento typ nákladu je pomalý. Letecká preprava je najrýchlejšou možnosťou na dlhé vzdialenosti, ale je aj najdrahšia a nakladacie kapacity sú obmedzené. Pokiaľ ide o pozemnú dopravu, železničná doprava spája veľký objem prepravy s najlepšími environmentálnymi vlastnosťami zo všetkých typov nákladnej dopravy. Naproti tomu cestná nákladná doprava boduje najväčšou možnou flexibilitou a vysokou nákladovou efektívnosťou.

Definícia cestnej nákladnej dopravy

Cestná nákladná doprava je preprava tovaru z jedného miesta na druhé (miesto nakládky a miesta vykládky) motorovými vozidlami po cestnej sieti. Komerčná cestná nákladná doprava je preprava tovaru na podnikateľskej báze logistickými spoločnosťami alebo špeditérmi. Vnútropodnikové prepravy organizované samotnými podnikmi, napríklad medzi rôznymi obchodnými miestami v rámci interných výrobných procesov, sa teda neklasifikujú ako komerčná nákladná doprava.

V cestnej nákladnej doprave sa používajú rôzne nákladné autá v závislosti od prepravovaného tovaru. V členských štátoch EÚ sa napríklad predpisy o cestnej nákladnej doprave vzťahujú len na vozidlá s prázdnou hmotnosťou nad 3,5 t – čo jednoducho znamená, že národné špecifikácie sa nevzťahujú na ľahšie vozidlá. Existuje však niekoľko osobitných ustanovení: od februára 2022 sa na vozidlá nad 2,5 t pri prekračovaní hraníc EÚ vzťahujú aj predpisy o cestnej nákladnej doprave. Teraz sú to právne dohady a v cestnej nákladnej doprave sa v zásade používajú všetky mysliteľné motorové vozidlá, od dodávok až po návesy. Či už ide o chladiarenské vozidlá alebo prepravu nebezpečného tovaru, kontajnerové návesy alebo vákuové vozidlá na kvapaliny – existuje široká škála. V Európe sú nákladné vozidlá v súlade s príslušnou smernicou EÚ obmedzené na maximálnu dĺžku 18,25 m. V niektorých krajinách sa udeľujú špeciálne povolenia pre takzvané Longer Heavier Vehicles (LHV) s dĺžkou nad 25 m. Odborníci na logistiku a úradné orgány očakávajú, že takéto nákladné vozidlá znížia emisie CO2, pretože dokážu prepraviť viac tovaru na jednu cestu.

Aké sú výhody cestnej nákladnej dopravy?

Hlavné výhody cestnej nákladnej dopravy vyplývajú zo skutočnosti, že žiadny iný dopravný prostriedok nemá prístup k porovnateľnej infraštruktúre ako nákladné autá. Keď hovoríme o vnútrozemskej doprave, cestná sieť je zďaleka najväčšou dopravnou infraštruktúrou. To platí nielen pre Európu. Okrem toho cestná nákladná doprava nezávisí od logistických uzlov, ako sú prístavy, letiská alebo železničné stanice, a sotva existuje miesto určenia pre tovar, ktorý nie je dostupný po ceste.

Prospieva to aj iným druhom dopravy, či už je to lodná, letecká alebo železničná. Vo veľkej väčšine prípadov vyžadujú dodatočnú cestnú dopravu, aby sa tovar dostal z (leteckého) prístavu alebo vlakovej stanice do závodu alebo skladu alebo naopak. Rozsah a flexibilita cestnej nákladnej dopravy ponúka takmer neobmedzené možnosti prepravy tovaru z jedného miesta na druhé.

Nejnovější články

- Reklama -PR články

Reklama

Další články autora

- Reklama -Newspaper